Proje İzleme Hizmetleri

Proje İzleme Hizmetleri

Proje İzleme Hizmetleri 
-Günlük İzleme 
-Haftalık İzleme ve Taşeron ve Tedarikçilerle Görüşme 
-Maliyet Kontrolü 
-İş Programı Kontrolü 
-Proje Planı Revizyonları (gerektikçe) 
-Aylık İlerleme Raporlarının Hazırlanması 
-Çevresel Konuların İzlenmesi 
-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularının İzlenmesi